25 PROJEKTY ORGANIZOVANIA A SKLADOVANIA POTRUBIA Z PVC, KTORÉ MENIA ŽIVOT - ORGANIZÁCIA - 2023