26 INOVATÍVNE A KRÁSNE REMESELNÉ VÝROBKY A PROJEKTY - OPAKOVANE - 2023