30 ÚST ZALIEVAJÚCICH SA POSTRANNÝCH RIADOV PRE VAŠE 4. JÚLA COOKOUTS - JEDLO - 2024