100 SPÔSOBOV, AKO OPÄTOVNE POUŽIŤ A ZNOVU POUŽIŤ POŠKODENÉ PREDMETY PRE DOMÁCNOSŤ - OPAKOVANE - 2023