KONTROLNÝ ZOZNAM PRIPRAVENOSTI NA DOKONALÉ VOZIDLO - ZÁKLADY PRE NÚDZOVÉ SITUÁCIE, BEZPEČNOSŤ, VÝŽIVU A ZÁBAVU - ORGANIZÁCIA - 2024